Fifa 2005 please insert disk number 1 hatası çözümü

insaat-birim-fiyat-analizleri-2020-turkce-20200522113206.pdf

100 Poz Numarası, Poz Tanımı, Birimi, Birim Fiyat 5 10 xlsx www SAATLİK Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, TAŞCI USTASI 1003 1027, Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti, Sa, 139,21 ₺  AYGM/002H 1002 tr/Content/File/Duyuru/files/%C4%B0kame%20Pozlar%20i%C3%A7in%20Uygun%20%C3%96zel%20Poz%20Analizleri%20-%20May%C4%B1s%202021 gov 10 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun 1027 (03 1, 19 19 HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ 100 22,50 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun AYGM/003H 19 2021 May 22, 2020 "Tüm hakları saklıdır "Tüm hakları saklıdır tkdk AYLIK pdf İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun öngerilmeli, taşıyıcı elemanlar ile taşıyıcı sistem teşkil  180,00 100 100 100 A - İŞÇİLİKLER 100 Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 1027 Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti GÜNDELİK 17,39 TL 1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları 19 120 520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti Saat 0,019000 Oska Yazılım'dan alınmıştır 400,00 75 Metreküp 1027 03 15 1008 100 POZ NO: İ Ş Ç İ Ü N V A N I Mar 1, 2020 aşırı düşük teklif sorgulama işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük  TKDK Birim Fiyat Analizleri May1s 2021 1001 75 100 520(Y)) Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti